2016

______________________________________________

Kuřimský magazín prosinec 2016-24

- Pokračování prací na ulici Havlíčkova.
- Rodičovská kavárna.
- Dětský den v Kuřimi.
- "TlapkaFest 2016" - akce ZUŠ Kuřim.
- "Kuřimská pumpa" - cyklistické závody.
-  Absolventský koncert v ZUŠ Kuřim.

 

- Nové informace o výstavbě sportovní haly.

- Možnost sledování investičních akcí na webu města.

- Sleva na jízdném pro občany starší 70 let.

- Smuteční vývěsky.

- 3. etapa výstavby na ZŠ Jungmannova.

- Mikulášský jarmark.

______________________________________________

Kuřimský magazín prosinec 2016-23

- Den veteránů 2016.
- Zahradní slavnost na ZUŠ Kuřim.
- Vernisáž výstavy o Karlu IV. na ZŠ Tyršova.
- Turnaj partnerských měst.
- Pozvání na "Kuřimské kulturní léto".

- Měření rychlosti v ulici Pod vinohrady.

- Výstavba sportovní haly v Kuřimi.

- Rozsvěcení vánočního stromu.

- Změna ve vyhlášce o nočním klidu.

______________________________________________

Kuřimský magazín listopad 2016-22

- Medové dny 2016.
- Městské dotace pro kuřimskou faru.
- Výstava o českých panovnících.
- Nová autobusová zastávka Na dílech.
 
- Svátek vína na kuřimském náměstí.
- Draft mládeže do kuřimské házené.
- Cyklostezka na Brno.
- Oslava 100 let kuřimského občana.

 

______________________________________________

Kuřimský magazín listopad 2016-21

- Pokračování prací na ulici Havlíčkova.
- Rodičovská kavárna.
- Dětský den v Kuřimi.
- "TlapkaFest 2016" - akce ZUŠ Kuřim.
- "Kuřimská pumpa" - cyklistické závody.
-  Absolventský koncert v ZUŠ Kuřim.

 

- 28.říjen - Den vzniku samostatného Československa.

- Výstava kuřimského fotoklubu.

- Dokument - Rodina z Argentiny.

______________________________________________

Kuřimský magazín říjen 2016-20

- Den veteránů 2016.
- Zahradní slavnost na ZUŠ Kuřim.
- Vernisáž výstavy o Karlu IV. na ZŠ Tyršova.
- Turnaj partnerských měst.
- Pozvání na "Kuřimské kulturní léto".

- Dýně na Wellness Kuřim.

- Hasičské hody.

- Burza dětského ošacení.

______________________________________________

Kuřimský magazín říjen 2016-19

- Medové dny 2016.
- Městské dotace pro kuřimskou faru.
- Výstava o českých panovnících.
- Nová autobusová zastávka Na dílech.
 
- Medové dny 2016.
- Městské dotace pro kuřimskou faru.
- Výstava o českých panovnících.
- Nová autobusová zastávka Na dílech.
 

 

______________________________________________

Kuřimský magazín srpen 2016-18

- Pokračování prací na ulici Havlíčkova.
- Rodičovská kavárna.
- Dětský den v Kuřimi.
- "TlapkaFest 2016" - akce ZUŠ Kuřim.
- "Kuřimská pumpa" - cyklistické závody.
-  Absolventský koncert v ZUŠ Kuřim.

 

- Informace k nadcházejícím volbám.

- Novela zákona o nočním klidu.

- Letní rekonstrukce a chystané změny v Kuřimských školách.

- Kuřimská cyklostezka - cyklistický závod.

- Změny v území okolo Lučního potoka.

- Pozvání na výstavu o panovnících.

______________________________________________

Kuřimský magazín září 2016-17

- Den veteránů 2016.
- Zahradní slavnost na ZUŠ Kuřim.
- Vernisáž výstavy o Karlu IV. na ZŠ Tyršova.
- Turnaj partnerských měst.
- Pozvání na "Kuřimské kulturní léto".

 

- Zahájení nového školního roku.

- Jaký byl HandecFest 2016.

- Krátký dokument - "Bývalý kuřimský farář Adam Malczinski."

______________________________________________

Kuřimský magazín srpen 2016-16

 

- Ukončení uzavírky silnice "Svitavská".

- Nové parkoviště u ZŠ Komenského.

- Dokončení rekonstrukce ulice Hybešova.

- Přístavba ZŠ Jungmannova.

- Plavecký oddíl "Bublinka".

- Pozvánka na cyklistické závody v Kuřimi.

- Pozvání na závěr "Kuřimského kulturního léta".

- Doprava v Kuřimi-dopad rekonstrukce silnice Svitavská.
- Sezóna 2016 ve Wellness Kuřim.
- Pozvání na "Kuřimské kulturní léto".

 

______________________________________________

Kuřimský magazín srpen 2016-15

- Pokračování prací na ulici Havlíčkova.
- Rodičovská kavárna.
- Dětský den v Kuřimi.
- "TlapkaFest 2016" - akce ZUŠ Kuřim.
- "Kuřimská pumpa" - cyklistické závody.
-  Absolventský koncert v ZUŠ Kuřim.

- Babské hody 2016.

- Zahradní slavnost na ZŠ Jungmannova.

- Vernisáž výstavy na Wellness Kuřim.

- Běh Dr. Vališe.

- Pozvání na kulturní léto v Kuřimi.

______________________________________________

Kuřimský magazín červenec 2016-14

- Den veteránů 2016.
- Zahradní slavnost na ZUŠ Kuřim.
- Vernisáž výstavy o Karlu IV. na ZŠ Tyršova.
- Turnaj partnerských měst.
- Pozvání na "Kuřimské kulturní léto".

- Den veteránů 2016.

- Zahradní slavnost na ZUŠ Kuřim.

- Vernisáž výstavy o Karlu IV. na ZŠ Tyršova.

- Turnaj partnerských měst.

- Pozvání na "Kuřimské kulturní léto".

______________________________________________

Kuřimský magazín červenec 2016-13

- Doprava v Kuřimi-dopad rekonstrukce silnice Svitavská.

- Sezóna 2016 ve Wellness Kuřim.

- Pozvání na "Kuřimské kulturní léto".

- Doprava v Kuřimi-dopad rekonstrukce silnice Svitavská.
- Sezóna 2016 ve Wellness Kuřim.
- Pozvání na "Kuřimské kulturní léto".

 

______________________________________________

Kuřimský magazín červen 2016-12

- Pokračování prací na ulici Havlíčkova.

- Rodičovská kavárna.

- Dětský den v Kuřimi.

- "TlapkaFest 2016" - akce ZUŠ Kuřim.

- "Kuřimská pumpa" - cyklistické závody.

-  Absolventský koncert v ZUŠ Kuřim.

- Pokračování prací na ulici Havlíčkova.
- Rodičovská kavárna.
- Dětský den v Kuřimi.
- "TlapkaFest 2016" - akce ZUŠ Kuřim.
- "Kuřimská pumpa" - cyklistické závody.
-  Absolventský koncert v ZUŠ Kuřim.- Pokračování prací na ulici Havlíčkova.
- Rodičovská kavárna.
- Dětský den v Kuřimi.
- "TlapkaFest 2016" - akce ZUŠ Kuřim.
- "Kuřimská pumpa" - cyklistické závody.
-  Absolventský koncert v ZUŠ Kuřim.
 

 

______________________________________________

Kuřimský magazín květen 2016-11

 

- Přechod na ulici Havlíčkova.
- Jak budou fungovat školky o prázdninách.
- Den národnostních menšin.
- Olympiáda mateřských školek.
- Koncert v ZUŠ Kuřim.

 

______________________________________________

Kuřimský magazín květen 2016-10

 

- Oprava komunikací po zimě.
- "Maják" - soutěž pro děti.
- Pozvání na Den národnostních menšin.
- Pietní akt k výročí osvobození.

 

______________________________________________

Kuřimský magazín květen 2016-9

 

- Čarodky s hasiči.
- Dokument o úspěšném a uznávaném kuřimském rodákovi panu generálu Mičánkovi.

 

______________________________________________

Kuřimský magazín duben 2016-8

 

- Nádstavba Mateřské školy a zápisy do MŠ.
- Investice do hasičské zbrojnice v Kuřimi.
- Akce "Ukliďme Kuřim".
- Dokončení rekonstrukce ulice Hybešova.
- Kuřimský pěstitel orchidejí.
- Malíř, spisovatel a hudebník Rudolf Kondei oslavil 95 let.

 

______________________________________________

Kuřimský magazín duben 2016-7

 

- Vyhlášení ankety "Sportovec města Kuřimi roku 2015". 
______________________________________________

Kuřimský magazín březen 2016-6

 

- Pozvání na akci "Ukliďme Kuřim".
- Novinky v občanských průkazech a pasech.
- Rekonstrukce silnice I/43.
- Koncert sboru K-Dur Kuřim.

 

______________________________________________

Kuřimský magazín březen 2016-5

 

- Konference o projektu "Technické školky".
- Zápisy do základních škol.
- Obřadní síň pro svatby a vítání občánků.
- Dopadený kuřimský deviant.

 

______________________________________________

Kuřimský magazín únor 2016-4

 

- Žaloba na průběh voleb - soud konečně rozhodl.
- Kuřimský Masopust 2016.
- ZUŠ Kuřim - nadaný houslista.

 

______________________________________________

Kuřimský magazín únor 2016-3

 

- Schválený rozpočet města Kuřim pro rok 2016.
- Pozvání na letošní Masopust.
- Termín zahájení rekonstrukce kulturního domu.
- Průjezd ulicemi Husova, Úvoz a Luční zakázán.
- Výstavba sportovní haly v Kuřimi má zelenou.
- Koncert pěveckého sboru K-dur.

 

______________________________________________

Kuřimský magazín prosinec 2016 - 2

- SPZ na přání.

- Pokračující práce na přístavbě školy Jungmannova.

- Město nabízí dům k pronajmutí.

- Kuřimský kros.

- Rozpočet města Kuřim na rok 2016.

 
______________________________________________

Kuřimský magazín leden 2016-1

 

- Den otevřených dveří na ZŠ Komenského.
- Pozvání na zápisy do základních škol v Kuřimi.
- Přestěhování Kulturního domu.
- Drogy za volant nepatří.
- Novoroční ohňostroj v Kuřimi.
 

 

______________________________________________

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.