Říjen

______________________________________________

Kuřimský magazín říjen 2015 - 22

 

- Otevření průtahu Kuřimí.
- Uzavření ulice Luční.
- Medové dny 2015.
- Výstava o 2. světové válce v Kuřimi.
- Ocenění MC Kuřimata.
- Nábor fotbalistů.
 

 

______________________________________________

Kuřimský magazín říjen 2015-21

 

- Dokončení rekonstrukce ulice Na zahrádkách.
- Pokračující rekonstrukce ulice Hybešova.
- 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kuřimi.
- Veřejné debaty v Kuřimi.
- HandecFest 2015.
- Kuřimská cyklostezka.
- Pozor na falešné kameníky.

 

______________________________________________

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.