Duben

______________________________________________

Kuřimský magazín duben 2015-9

 

- Dotace na přístavbu ZŠ Jungmannova.
- Pozvání na oslavy 70 let od konce války.
- Pozvánka na vyhlášení výsledků ankety "Sportovec roku".
- Koncert pěveckého sboru K-Dur Kuřim.
______________________________________________

Kuřimský magazín duben 2015 - 8

 

- Oprava a rekonstrukce kanalizace.
- Rekonstrukce ulice Na zahrádkách.
- Téma výstavy na Medových dnech 2015.
- Kvalita vody u kapličky.

 

______________________________________________

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.