Březen

______________________________________________

Kuřimský magazín březen 2015 - 7

 

- Komunitní plánování.
- Polská návštěva.
- Projekt "Dobrý úřad".
- Dopravní komplikace ve městě.
- Odložení rekonstrukce Kulturního domu.

 

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.