Duben

______________________________________________

Kuřimský magazín-duben 2014-7

 

- Jarní úklid a blokové čištění.
- Společenské setkání členů ABC Vital.
- Pozvání na "Den národnostních menšin".
- Druhé kolo E-aukcí dodavatelů energií.
- Přístavba kuřimské Sokolovny.

 

______________________________________________

Kuřimský magazín-duben 2014-8

 

- Nové webové aplikace MěÚ Kuřim.
- Více spojů MHD v Kuřimi.
- Revitalizace zeleně.
- Oprava sochy.
- Mateřské centrum Kuřimata.
- Projekt kuřimského Fittnesscentra.

 

______________________________________________

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.