Říjen

Říjen 2013 - vysílání 6

Pro místní obyvatele se v blízké době stane cesta na kuřimské nádraží a zpět pohodlnější a odpadne také zakázané a nebezpečné přebíhání přes koleje. 
Po dlouhých jednáních zastupitelstvo města rozhodlo o dodavatelské firmě, která by měla celou akci uskutečnit. Projekt tak konečně získává jasnější podobu.
   Cesta podchodem bude znamenat sedmi minutovou úsporu času oproti cestě přes ulici Legionářaská. Nového podchodu by se lidé měli dočkat již koncem letošního roku.

 

Na Městském úřadě v Kuřimi byl fyzicky napaden vedoucí investičního odboru pan Bartoš. Útočník mu způsobil středně těžká zranění, které si vyžádali operaci a čeká jej mnohatýdenní rekonvalescence.
   Radnice již více volebních období uvažuje o zřízení městské policie v Kuřimi. Tato bezpečnostní situace tuto otázku znovu otevřela. Překotné zřizování podobného útvaru však v Kuřimi nehrozí. Nabízí se jiné bezpečnostní řešení.
Nedávno Technické služby města Kuřimi zveřejnili nový ceník poplatků spojených s nájmem hřbitovního místa. Jejich zvýšení bylo natolik razantní, že to nenechalo klidným nejednoho "kuřimáka" a nemusel to být ani stávající nájemce hřbitovního místa. Rada města Kuřimi se na tento nátlak veřejnosti rozhodla ceník změnit.
   Někteří nájemci však již poplatky zaplatili a uzavřeli tak i novou smlouvu. Vznikl tak problém s výší poplatku těch, kteří ještě novou smlouvu neuzavřeli a těch co si vše včas vyřídili. Město se rozhodlo, že již uzavřené nové smlouvy změní tak, aby odpovídaly aktuálnímu ceníku poplatků.
Řidičské průkazy vydané v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou povinni jejich 
držitelé vyměnit do konce tohoto roku tedy nejpozději do 31.12.2013.
Výměna řidičských průkazů je dána zákonem a její smysl spočívá ve sjednocení 
formátů průkazů, které platí po celé Evropské Unii.
Řidičské průkazy je možné vyměnit na městském úřadě Kuřim na odboru dopravy. Tato povinná výměna je osvobozena od správního poplatku.
O vodní kapličce v Kuřimi jsme již reportáž přinesli. Tentokrát se ale jedná o drobné úpravy pro které se město Kuřim rozhodlo. 
   Dalším doplňkem jsou zábrany, které ohraničují prostor kolem kapličky. Důvod k jejich vybudování je jednoduchý. Kvalita vody v kapličce byla dříve více než kolísavá. Nyní je ale na vynikající úrovni.
______________________________________________

Říjen 2013 - vysílání 5

Pro místní obyvatele se v blízké době stane cesta na kuřimské nádraží a zpět pohodlnější a odpadne také zakázané a nebezpečné přebíhání přes koleje. Po dlouhých jednáních zastupitelstvo města rozhodlo o dodavatelské firmě, která by měla celou akci uskutečnit. Projekt tak konečně získává jasnější podobu. Cesta podchodem bude znamenat sedmi minutovou úsporu času oproti cestě přes ulici Legionářaská. Nového podchodu by se lidé měli dočkat již koncem letošního roku.
Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V pátek 25.10.2013 budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 26.10.2013 od 8:00 do 14:00 hod. Volič, který v době voleb nebude přítomen v místě svého trvalého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu. Dále také volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
3.10.2013 proběhla v budově městského úřadu Kuřim již po několikáté humanitární sbírka materiální pomoci pro občanské sdružení "Dům na půli cesty" v květné u Poličky. Část sbírky také poputuje charitativním organizacím, které se starají o osoby ohrožené souciálním vyloučením. Občané Kuřimi a okolí nejsou lhostejní a do sbírky se zpravidla  aktivně zapojují.

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.