Listopad

Listopad 2013 - vysílání 8

Listopad 2013 - vysílání 7

Neslavný projekt S karet je u konce a jen málokoho tato zpráva rozesmutní. Nicméně je dobré vědět jak to bude dál pro ty co již kartu mají a nebo pro ty co již obdrželi vyzvání k jejímu vyzvednutí.
Základní škola na ulici Komenského  se dlouhodobě potýká s komplikovanou dopravní situací. Okolní komunikace nejsou dimenzovány na nápor automobilů, které se zde především v ranních hodinách vyskytují a tak vznikají nebezpečné situace především pro děti. Radnice se tímto již zabývá a hledá nejvhodnější řešení.

Základní škola Jungmannova v Kuřimi přišla se zajímavým projektem, který nazvala "Zkus si to". Hlavní myšlenkou je, aby si zajímavé osobnosti města Kuřimi a okolí zkusili alespoň jednu vyučovací hodinu jako kantoři. Vyzvány byli mnohé osobnosti mezi kterými nechyběli současní zástupci vedení radnice, ale také lidé z oblasti kultury a sportu. Pozvání přijal i třeba Karel Abrahám - pilot prestižních motocyklových závodů MOTO GP. Na čem se ale všichni shodli bylo, že i ta jedna hodina poctivé kantořiny dá pořádně zabrat.

Takzvaní "hodinový kantoři" měli možnost si vybrat jaký okruh učiva chtějí vyučovat. Většina samozřejmě zvolila to co je jim blízké a o čem mohou alespoň trochu hovořit a přednést tak žákům zajímavé zklušenosti i z praxe. Mnozí účastníci projektu po absolvování své hodiny neskrývali uznání učitelům základních škol a mluvili především o tom, že právě tento základ lidského vzdělávání je třeba dělat poctivě a s láskou. Základní škola Jungmannova by s tímto projektem ráda v budoucnu pokračovala.

Výstava zaniklých řemesel
Obyvatelé města měli možnost nahlédnout do minulosti a dozvedět se více o zaniklých řemeselech, jež byly v Kuřimi provozovány. Výstava probíhala v prostorách zámku jako součást medových dní a následně po jejich skončení zde byly připraveny exkurze pro školáky.

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.